۰۱۷-۳۲۵۲۶۳۲۶
mftgorganbranch@gmail.com

سرفصل های دوره حسابداری ویژه بازار کار

لیست دروس دوره حسابداری ویژه بازارکار و سرفصلهای آن به شرح زیر می باشد: 
۱- حسابداری مالی خدماتی
۲- حسابداری مالی بازرگانی 
۳- حسابداری حقوق و دستمزد
۴- چرخه حسابداری شرکتهای بازرگانی (حسابداری با متدکارگاهی با نرم افزار سپیدار و آموزش نرم افزار هلو، آشنایی اکسل در حسابداری)

مخاطبین دوره :

دانشجویان فارغ التحصیل از رشته های مالی و حسابداری(اقتصاد)که تجربه کار عملی ندارند
کارمندان شرکت ها برای ارتقای اطلاعات و مهارت
مدیران شرکت ها برای نظرات دقیق برامور حسابداری
فارغ التحصیلان از رشته های غیر

پيش نياز

حداقل دیپلم در تمامی رشته ها 
این دوره هیچ پیش نیازی ندارد و مختص افراد مبتدی طراحی و تدوین شد.

مهارت های اکتسابی

دانشجویان پایان این دوره توانایی انجام امور مالی شرکت های خدماتی و بازرگانی را دارند و به راحتی میتوانند با نرم افزار مالی به ثبت امور مالی یک شرکت و یا سازمان بپردازند.