۰۱۷-۳۲۵۲۶۳۲۶
mftgorganbranch@gmail.com

سرفصل های دوره android pack

<h۴>سرفصل

  • معرفی زبان برنامه نویسی جاوا و دستورات پایه و روش پیاده سازی مفاهیم شی گرا در زبان جاوا
  • بررسی توابع و ساختمان داده ها
  • معرفی روش استفاده از فایل ها و دسترسی به اطلاعات شبکه
  • معرفی ساختار برنامه های اندروید و قسمتهای هر برنامه
  • بررسی Activity ها و نحوه ایجاد آنها و برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات
  • بررسی المانهای تشکیل دهنده واسط کاربری
  • بررسی روش دریافت اطلاعات از اینترنت
  • معرفی نحوه توزیع برنامه های اندروید