۰۱۷-۳۲۵۲۶۳۲۶
mftgorganbranch@gmail.com

سرفصل های دوره Web Design I ( HTML5, CSS3 with Dreamweaver

آشنایی با مفهوم،تاریخچه و اجزاء تشکیل دهنده وب و آشنایی با مفاهیم شبکه ای مرتبط با وب

  • معرفی زبان HTML و تگها و نکات مربوطه
  • معرفی CSS و روش استفاده از آن برای پیرایش اسناد
  • بررسی نکات جدید HTML۵ و CSS۳
  • بررسی انواع مدیا ها و فونت و تصویر و نکات مربوطه