۰۱۷-۳۲۵۲۶۳۲۶
mftgorganbranch@gmail.com

مالی و حسابداری

حسابداری نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۵,۳۳۱,۴۰۰ تومان
۱۸۰ ساعت
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰ ساعت
۱,۲۱۹,۰۰۰ تومان
۴۰ ساعت
حسابداری مالی خدماتی
۷۸۷,۵۰۰ تومان
۲۰ ساعت
حسابداری مالی خدماتی
مالی نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
بورس نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۱,۳۹۱,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت
۲,۳۰۴,۰۰۰ تومان
۳۰ ساعت
۱,۶۵۵,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت
تحلیل بنیادی کاربردی در بازار سهام