۰۱۷-۳۲۵۲۶۳۲۶
info@mftgorgan.ir

برگزاری اولین سمینار توجیهی راینو در گرگان

شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶

با توجه به پیشرفت تکنولوژی دنیا امروز سرعت استفاده از جدیدترین متدها و نرم افزار ها در صنعت و توسعه کشور، ده ها برابر شد و در پی آن شاغلین و یا متقاضیان کار در سراسر دنیا به دنبال فراگیری و استفاده  از جدیدترین تکنولوژی ها و علوم در زمینه تخصص خود برآمدند. استفاده از نرم افزارهای طراحی در زمینه های صنعت و معماری کمک شایانی به افزایش کیفیت محصولات و سازه ها گردید و با به روز شدن نرم افزارها و افزایش توان آنها در پیاده سازی طرح های مهندسین رفته رفته این توانمندی و قابلیت ها به عنوان بخشی از حرفه این افراد و جزو نیازمندی های آنان محسوب گردید.

مجتمع فنی تهران (نمایندگی گرگان) در نظر دارد تا با برگذاری جلسه توجیهی نرم افزار راینو  این نرم افزار که نرم افزاری قدرتمند در نوع خود می باشد و در زمینه معماری و صنعت کاربرد بسیاری دارد را در تاریخ 96/11/25 به متقاضیان معرفی نماید. علاوه بر آن دوره های آموزشی این نرم افزار در مجتمع فنی تهران (نمایندگی گرگان) برگزار خواهد شد.