۰۱۷-۳۲۵۲۶۳۲۶
info@mftgorgan.ir

پروفایل استاد

حمید جعفری
نرم افزار راینو

 

برگزاری کلاس های آموزشی راینو و سه پلاگین قدرتمند آن در زمینه معماری (T splines-visualarq-paneling tools)در مجتمع فنی مهندسی به طرح آموزشگاه فروغ و آموزشگاه ها و دیگر مراکز آموزش نرم افزار و دفتر های مهندسی در شهرستان های نور ساری گرگان آزاد شهر گنبد