۰۱۷-۳۲۵۲۶۳۲۶
mftgorganbranch@gmail.com

پروفایل استاد

وحید نادری
فتوشاپ و طراحی سایت

آموزش ICDL 

آموزش فتوشاپ

آموزش دوره های تخصصی وب، ASP.net ، SQL server ، CSS و ...

آموزش flash AS

فعالیت در حوضه IT در فرودگاه استان گلستان

برنامه نویسی اندروید و انجام پروژه های کاربردی 

برنامه نویسی بانک اطلاعاتی SQL server 

برنامه نویسی C# .net و طراحی نرم افزار کاربردی

تکنیک های کار با Ajax و jQuery و Js  و...

کاردانی نرم افزار کامپیوتری

کارشناسی نرم افزار کامپیوتری

کارشناسی معماری