۰۱۷-۳۲۵۲۶۳۲۶
info@mftgorgan.ir

پروفایل استاد

میلاد مخیری
+MCSE,MCSA,Network

سوابق کاری:

کارشناس ارشدو مدیر پروژه های شبکه شرکت فن روز گلستان(شرکت فعال در زمینه IT ) از اردیبهشت 20 تا خرداد22 پروژه های راه اندازی شده در طی فعالیت در این شرکت عبارتند از :

- راه اندازی شبکه LANو WAN کلیه فرمانداریها و بخشداریهای استان گلستان به همراه پشتیبانی آنها

- راه اندازی و پشتیبانی و نگهداری شبکه LAN اداره کل اقتصاد و دارائی استان گلستان

- راه اندازی و پشتیبانی و نگهداری شبکه LAN و WAN اداره کل تربیت بدنی استان گلستان

- راه اندازی و پشتیبانی و نگهداری شبکه LAN سازمان فنی حرفه ای استان گلستان

* مدیر عامل شرکت پارسیان رایانه بهداشت خاورمیانه )فعال در زمینه IT و نرم افزارهای پزشکی ( از خرداد 22 تاکنون با نمونه فعایتهای زیر:

- راه اندازی شبکه LANو WAN و VOIP گروه پزشکی کوثربا7مرکز فعال داخل کشور و1 مرکز در خارج از کشور(کشور تاجیکستان)

- طراحی و تولید نرم افزار ارسال نسخ بیمه خدمات درمانی و ارتش و عقد قرارداد با بیش از 220 پزشک در کل استان گلستان جهت ارائه نسخ به صورت دیجیتالی و پشتیبانی نرم افزار از سال 21 تاکنون.

- طراحی و پیاده سازی شبکه VOIP (انتقال صدا بر روی بستر اینترنت)سازمان ثبت و احوال استان گلستان با 14 مرکز فعال در سرتاسر استان گلستان و ...

-نگهداری و بهینه سازی شبکه سازمانی ثبت و احوال مازندران با 14 نقطه در سال جاری)

-پشتیبانی و نگهداری از دوربین های تحت شبکه زندان امیر آباد گرگان با بیش از 300 دوربین تحت شبکه

- مشاوره انفورماتیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

-مدرس دوره های مقدماتی و پیشرفته شبکه(دوره های مایکروسافت) در مجتمع فنی تهران به مدت بیش از 5.5سال از سال 22 تا کنون و مدیر واحد IT و مشاور شبکه مجتمع فنی تهران.

- مدرس مؤسسه شبکه گستر شریف(دوره های  (+Network+ ، Microsoft A

- مدرس دوره های تخصصی شبکه ( +Network+ ، Security ) برای دستگاه های اجرایی طی تفاهم نامه با وزارت ارتباطات و فناوری و دستگاه های اجرایی