۰۱۷-۳۲۵۲۶۳۲۶
info@mftgorgan.ir

پروفایل استاد

سعید شاهرضایی
اتوکد

کارشناس و نماینده وزارت کشور در واحد شهرسازی و معماری دفترفنی استانداری گلستان و بعنوان کارشناس ناظر شهرسازی شهرهای کردکو ، نوکنده ، جلین و فاضل آباد

همکاری با مهندسین مشاور معمار و شهرساز پارت که مسئول تهیه طرح جامع شهرگرگان میباشند. 

همکاری با مهندسین مشاور معمار و شهرساز خودآوند که مسئول تهیه طرح بهسازی و نوسازی پروژه بافت فرسوده و قدیمی شهرگرگان بودند .

کار در دفتر طراحی مهندسی ساختمان شماره 22 بجنورد به مدیریت جناب آقای مهندس شاکری به مدت 1 سال .

همکاری با مهندسین مشاور آماد شهر در زمینه تهیه طرح جامع و تفصیلی شهر راز در استان خراسان شمالی که قسمتی از بخش جغرافیایی ، طبیعی و اقلیمی آن باهمکاری اینجانب تهیه شد.

همکاری با مهندسین مشاور سپهر نقش پردازان تهران در زمینه تهیه طرح جامع شهرهای گرمه و جاجرم که مسئولیت تهیه بخش اول طرح جامع این شهرها که منظور بخش تاریخی ، فرهنگی میباشد به عهده اینجانب بوده است .

همکاری با مهندسین مشاور راه بندآبادی مشهد در اجرای طرح برداشت کالبدی مربوط به طرح گردشگری اطراف دریاچه ارومیه و وارد کردن اطلاعات و دیتاهای تولید شده در محیط نرم افزار A CAD و Arc Gis .